Beauties of Nature

It always brings a feeling of happiness and joy when I manage to capture a butterfly with my camera and this time it was double happiness when I got two in one. Certainly they are beauties created by nature

I was also very happy when I managed to capture this one, although the background is a bit messy which is not always controllable as it is the butterfly that decides where it will land and for how long.

Zelemenos, Koili – Paphos District.
Cyprus April 2023

25 replies to “Beauties of Nature

  1. Beauties it are indeed! What a great opportunity to photograph the two together, also the larger butterfly, is a good capture. Longing to start photographing these creatures.

  2. Ljuvligt vackra bilder på dom fina fjärilarna. Det är inte alltför enkelt att fota dom små. Många gånger en utmaning och kan behövas en del tålamod i väntan på att dom sätter sig till ro en stund. Allt gott!

  3. De ser så graciösa ut, de två – var det parning på gång? En gång har jag sett ett blåvingepar flyga ihopkopplade, jag bara stod och gapade. Då bryr de sig sen inte om ifall man närmar sig med kameran. Ljuvliga bilder på paret. Och sen den andra sorten: man kan ju inte alltid vänta med att ta en bild på skönheterna, det är som du skriver, man vet inte om, när och var de slår sig ner och hur länge. Den andra bilden är väldigt lyckad tycker jag, så fint tecknad den är.

    1. Tack snälla för dina rader. Ja, jag gissar att de parade sig fast helt säker är jag inte. Har liknande bilder från tidigare och där var det ingen tvekan. :))

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star