18 replies to “Byte (175/366)

  1. WOW! Vilken bild! Var det en uppvisning för turister eller på riktigt? Å vad består bytet av?

    Välkommen tillbaka förresten. Har saknat dig!

  2. Wow……säger som Steve “om blickar kunde döda……. 🙂 vilket fokus killen har. Undrar vad dom skjuter med blåsrör ? Vilken färgrik huvudbonad de har när de jagar. Lite skillnad mot för här i Sverige som har kamouflagefärger för att inte synas och inte är vi utsmyckade heller i skogen 🙂 Så bra du har fångat jägaren i bild och med så härligt ljus. Kvällsljus ?
    Sååå vackert !

  3. Där vill man inte vara i blickfånget. Då blir man väl ett byte själv. Spännande bild där farten, spänningen och koncentrationen är väl visualiserade av fotografen

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star