13 replies to “Slagkraft (199/366)

  1. Här ser jag inte bara bilden utan hör oväsendet som borren för. Å killen har inte ens hörselskydd…
    Ytterligare en väldigt kreativ lösning på ett tema:-)

  2. Jag kan riktigt se honom framför mig hur han tar i och jobbar och höra oljudet och dessutom utan hörselskydd ojoj…..inte så bra för hans hörsel. En fin bild och en smart lösning på ett lite klurigt tema. Jag har inte löst det temat än.

  3. Älskar den sortens maskiner! Hyrde en mindre variant av bilare för att ta bort kaklet i vårt kök, jag vägrade låta mannen ens försöka för det var så kul!

  4. Snyggt fotat mitt i handlingen! Perfekt tolkning av ett svårt tema!! Snyggt med de knalliga färgerna på borraren och den enhetliga bakgrunden som kontrast!

  5. Smart tolkning, och jag gillar ögonblicksbilder som den här. De väcker så många tankar, som hur olika det är när det gäller arbetskläder och arbetsskyddsregler i olika länder. Inga skyddsglasögon, inga arbetskläder utan egna byxor och skor utan tåhätta och andra skyddande förstärkningar. Samma sak såg jag i New York, där de klättrade omkring i sprängstenar på ett bygge, utan vare sig ordentliga arbetskläder, arbetsskor eller hjälmar.

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star