22 replies to “Klo (231/366)

  1. Så gullig fot 🙂 De där klorna behövs säkert för att kunna få ordentligt fäste i träden. Jag tycker att ni gör helt rätt, som reser till djuren istället för att djuren skall fraktas från sina naturliga hemvisten till oss, för att sedan leva helt onaturliga liv. Innan jag kom till insikt om hur många djur har det i fångenskap besökte vi djurparker och delfinarium både i Sverige och utomlands. Inte nu längre.

    Liked by 2 people

  2. Jag blir nyfiken på resten av den där björnen. Du måste ha pratat vänligt med björnen då den ser ut att posera så stillsamt. Hur jag nu kan utläsa det av en fot/tass/ram.

    Like

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star