12 replies to “Fobi (356/366)

    1. Det är lite grand, som när jag ser ordet ”Politikerförakt”. Politikerförakt är det förakt politiker visar sina väljare, efter ett val. Varför ska människor alltid få ha fobier av alla de slag.
      Svante

  1. Ja ska inte maken komma nära här. Han lider nämligen av spindelfobi, vilket varken du eller jag gör – som tur är;-) Dessutom är den här spindeln ju död – antar jag.
    En sådan variant har jag faktiskt inte sett här. Din har en ovanlig lång kropp, medan kusinerna i norr ofta har runda kroppar. Vilken skärpa i din bild!

  2. inget jag lider av i alla fall – jag älskar spindlar! Lite överdrivet kanske, men jag gillar dem mycket – såå spännande djur! Tippenfina bilder med snyggt fokus och vackra bakgrunder!

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star