Eget tema 46: Turist (364/366)

img_5184-psTurist i stora staden. Ibland måste man ställa sig på lite udda avstånd för att få med det man vill fotografera.
Att jag själv stod jag bakom och försökte samma sak är nog ganska uppenbart. Resultatet kommer i nästa inlägg
😀

13 replies to “Eget tema 46: Turist (364/366)

  1. Hahaha! Två turister som letar fotomotiv alltså;-) Ska bli himla kul att se resultatet i nästa inlägg. Du har ju bara två bilder kvar till 365 photos, då är du i mål! Fantastiskt!

    Liked by 1 person

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star