Eget tema 46: Turist (364/366)

img_5184-psTurist i stora staden. Ibland måste man ställa sig på lite udda avstånd för att få med det man vill fotografera.
Att jag själv stod jag bakom och försökte samma sak är nog ganska uppenbart. Resultatet kommer i nästa inlägg
😀

13 replies to “Eget tema 46: Turist (364/366)

  1. Hahaha! Två turister som letar fotomotiv alltså;-) Ska bli himla kul att se resultatet i nästa inlägg. Du har ju bara två bilder kvar till 365 photos, då är du i mål! Fantastiskt!

    1. Hahaa.. tack Svante, den känner jag igen och den passar utmärkt. Kan inte lyssna där jag är med den lilla datorn men hör låten i mitt minne 😀

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star