En Näbbfull (40/365)

img_7823-1Mötte en pärlhöna för någon dag sen vilket inte tillhör det vanliga.img_7824Fick en känsla av att den ville säga något, som om näbben vore fylld av ljud som inte gick fram.
Tolkar det som en näbbfull höna medveten om tolkningen inte är helt korrekt.

17 replies to “En Näbbfull (40/365)

  1. Hahaha! Du är underbar! Å nu vet jag till och med hur en pärlhöna ser ut.
    Å tolkningen är klockren tycker jag – näbbfull av ljud eller luft. Dessutom ser man ju tungan också:-)

    Liked by 1 person

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star