17 replies to “Uppblåst (70/365)

  1. Skrattade gott åt Svantes kommentar, även om jag inte tänkte just på Göran Persson när jag såg din underbara bubbla. Vill ju inte förstöra en vacker syn med den associationen;-)
    Gillar den orangea nederdelen på din bubbla. Konstigt nog går mina tankar till ett jordklot.

    PS. Du ser – du eggar dina läsares fantasi på olika sätt. DS.

    Liked by 1 person

  2. Det är något så vilsamt över en såpbubbla som svävar iväg ut i friheten och särskilt de som når långt, högt och håller länge. När man som här hinner se dess färger och kanske föreviga bubblans skönhet blir man barnsligt glad. Bubblan är uppblåst men inte överlägsen. Ur sin upphöjda position speglar den världen, betraktar och … försvinner.

    Liked by 1 person

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star