24 replies to “Viloläge (71/365)

  1. Så otroligt läckert! Nu är skimret längst ner i limegrön – fantastiskt! Och än en gång går mina tankar till ett jordklot alternativt en väderkarta som visar ibland olika temperaturer med olika färger.

    PS. Har du skapat bubblorna själv? Tror jag frågade förut. DS.

    1. Tack snälla Beate. Nej, jag har inte skapat bubblorna. Det finns en plats utmed floden här i Kuching där man alltid står och blåser bubblor, barn och försäljare 🙂

  2. Du har fångat den precis där man ofta tror att man ska lyckas fota den, just innan den försmädligt spricker. En vilsam bild, vacker som en tavla.

  3. Så fint fångat och jag blir verkligen imponerad och inspirerad av din kreativitet och ditt fyndiga sätt att få ihop text och bild 🙂 SÅ härligt!

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star