24 replies to “Viloläge (71/365)

  1. Så otroligt läckert! Nu är skimret längst ner i limegrön – fantastiskt! Och än en gång går mina tankar till ett jordklot alternativt en väderkarta som visar ibland olika temperaturer med olika färger.

    PS. Har du skapat bubblorna själv? Tror jag frågade förut. DS.

    Liked by 1 person

    1. Tack snälla Beate. Nej, jag har inte skapat bubblorna. Det finns en plats utmed floden här i Kuching där man alltid står och blåser bubblor, barn och försäljare 🙂

      Like

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star