Lutande (91/365)

Vi kom med båt till Bako Nationalpark och av förklarliga skäl åker vi även med båt därifrån.
När vi åkte ut syntes klara linjer, på vägen tillbaka gick det lite mer åt det lutande hållet.

10 replies to “Lutande (91/365)

  1. Hahaha:-)
    I den bilden fastnar jag förutom lutningn på “färgspelet” mellan det brungröna vattnet, det mörka berget och den blåa himlen, där molnet till höger bildar ytterligare ett” berg”. Snyggt:-)

    Liked by 1 person

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star