Lutande (91/365)

Vi kom med båt till Bako Nationalpark och av förklarliga skäl åker vi även med båt därifrån.
När vi åkte ut syntes klara linjer, på vägen tillbaka gick det lite mer åt det lutande hållet.

10 replies to “Lutande (91/365)

  1. Hahaha:-)
    I den bilden fastnar jag förutom lutningn på “färgspelet” mellan det brungröna vattnet, det mörka berget och den blåa himlen, där molnet till höger bildar ytterligare ett” berg”. Snyggt:-)

  2. Mjuka fina färger … fint med kontrasterna mellan båtens för och vattnet och de vackra bergen i bakgrunden – snyggt!

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star