22 replies to “Bak (132/365)

  1. Vilken ljuvlig bild! Jag skulle vilja påstå att den blev intressantare så här med bara baken och de fina vingarna som står rakt upp, en grafiskt tecknad insekt på en intensivt färgad blomma, snyggt!

    Liked by 1 person

  2. En vacker och detaljrik bild på fotomodellen. Intressant att kuna titta på dem på bild i lugn och ro i dess deltaljrikedom 🙂

    Liked by 1 person

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star