Sammanfogad (138/365)

En skulptur där varje barn är sammanfogad med en annan av de fyra barnen.

First Generation, Fullerton.
This work by Chong Fah Cheong transports us back to the early days of Singapore where children frolicked by the Singapore River, indulging in tree climbings and river jumpings.

17 replies to “Sammanfogad (138/365)

    1. Ja, den är väldigt speciell men också ganska så knepig att fotografera. Helst ska man sitta i en båt i floden för att få bäst perspektiv 🙂

  1. Perfekt till temat! Förstår att den måste vara sammanfogad, men man får känslan av att den nedersta delen hänger fritt i luften.

  2. Nu ser jag att statyn måste vara väldigt svår att fotografera med staketet som hindrar en och så lite plats på kajkanten om man skulle kliva över. Underbar staty och fint foto. Där skulle jag fastna varje gång jag passerade.

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star