16 replies to “Relaxation by the sea

          1. Ja, dessutom är ju skärmarna olika i inställningar. Min Mac är lite mörkare än den på jobbet har jag märkt. Ibland kanske då mina bilder upplevs som mörka av andra? Lite intressant, man kan färgkalibrera men kostar en slant, & lite överkurs för mig. Lägger hellre slantarna till studioblixtar som jag vill . Fast det är klart kul att ha alltihop förståss 😉

  1. Wow…vilken vacker bild ! Underbar komposition, vackert glitter på vattenytan, Härliga färger, snyggt med skuggan av kvinnan, fint i profil.
    Jag skulle gärna byta plats med henne ! 🙂

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star