Light and water

Water and Light can transform the ordinary into something beautiful but are also sensitive to changes.The blue water as well as the light in the Mediterranean Sea are constantly changing.
Even the stone and the ladder, but the sea, will in the long run, remain the same.
Weekly Mindful Photography Challenge

Det är min tolkning av Övergång / Förändring i tiden.

Delta

27 replies to “Light and water

  1. Även den här bilden påminner mig om spraykonstnärer som åstadkom det mest osannolika mönster på ett papper med sina färgsprayburkar. Solspeglingarna på vattnet samt de tre “körsbär” är ett konstverk. Å just den här bilden förklarar kanske varför de flesta båtar på Malta är målade i blått och gult.

  2. Jag får en skön känsla av massage när jag tittar på de böljande, smekande vågorna. Med tiden så går nog stenen som håller stegen samma öde till mötes som the Azure Window .

  3. Så fint med det mjuka, böljande vattnet mot den hårda stenen.Jag gillar även de tre bollarna som drar blicken in i bilden.

  4. Kanske också en övergång mellan den hårda betongen och järnet till det mjuka vattnet 🙂
    (Jag svarade på din nya kommentar på min “kultur i natur-blogg.)

  5. Havet och vattnet är alltid lika fascinerande. Skiftar ständigt på alla möjliga sätt, färg, form, ljus, speglingar.
    I den här bilden mjukt, böljande, blå vatten med guldiga speglingar. Gillar att även stegen är blå och kontrasten mot de röda bollarna. Behaglig bild att se på.

  6. Det finns mycket att se i en till synes enkel bild, som djupet och mönstret som vågorna bildar, det vackra gyllene glittret, den hårda stenytan som ändå är porös och hålig och de röda utropstecknen i vattnet. Ofta ser man röda bojar ligga och guppa i ett helt lugnt vatten, men här är det något som oroar. Mycket tilltalande och tankeväckande foto.

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star