Today’s photo…

En arkivbild som jag hittade när jag satt och bläddrade bland mina Minnesbilder. Den här är från San Francisco i Kalifornien under vår tre veckor långa Road Trip California år 2014. Fann flera foton som jag helt glömt bort och aldrig använt. Fastande förstås i mina tankar bland alla minnen och hundratals bilder. More to come…

13 replies to “Today’s photo…

  1. Å gud såååååå söt! Den lilla bilen vill jag bara ha. Kul att Allan berättar att bilen kallas för bubble car, ett perfekt namn!
    Å visst är det roligt att gå tillbaka och kolla bilder man tagit för några år sedan. Man gör ju resan en gång till om man säger så.

  2. Kul bil! Bubble car!? Det var väl på pricken. Då har man sett och lärt sig något nytt igen. Härligt med gamla, bortglömda bilder.

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star