12 replies to “Wordless Wednesday / Summer thoughts

  1. Finstämd bild från en grånad svensk brygga, de är som gjorda för en stilla stund där tankarna vandrar utan att fastna. Men jag har en känsla av att de ändå byter några ord med varandra, de två.

    Liked by 1 person

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star