Weekly Photo Challenge – Waiting

Photographing insects with macro often means waiting for the perfect moment.
Click on a circle to enlarge if you like to see the whole image.Most waves them away while I chase them with my camera, waiting…Worth waiting for.

Weekly Photo Challenge / Waiting

35 replies to “Weekly Photo Challenge – Waiting

 1. Väl värt att vänta på skulle jag vilja säga. Om inte annat för oss läsare som kan njuta av dina fantastiska makron. Förstår inte hur du gör att alla dessa insekter poserar för dig på ett så “professionellt” sätt. Du klistrar väl inte fast dom med superglue;-)

  Liked by 2 people

 2. Tålamod är ordet och då krävs att man kan vänta. Fantastiskt fina makron. Flugan är enastående fotad. T.o.m. fötterna syns tydligt. Lägger också märke till att Maltas fjärilar är lika skräckinjagande på väldigt nära håll som Sveriges 😀

  Liked by 1 person

 3. Otroligt bra fotograferat. Det är ju inte så lätt att hantera skärpedjupet när det kommer till makrofoto, men du har verkligen lyckats så bra som det bara är möjligt, särskilt med flugan. Bättre kan det ju inte bli!

  /Skvitt

  Liked by 1 person

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star