31 replies to “Wordless Wednesday

  1. Drömbilder:-) Gillar Leyas kommentar, för att leva i någon av dessa konstverk som du har fotat skulle jag inte ha det minsta emot;-)

    PS. Tusen tack för din fina kommentar, nästan att jag börjar bli en aningen mallig;-) DS.

    Liked by 1 person

  2. Åter denna bubbelmagi! Tänk att man kan föreviga deras skira skörhet och plocka fram den när man vill. Flyktigt som förevigats genom din blick och ett tryck. Gillar bilden där färgerna flyter ut i bubblan, men alla bilder är mycket vackra.

    Liked by 1 person

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star