22 replies to “Monday Blues

  1. Så härlig klar röd färg på blomman, här har vi snökaos även med norrländska mått… Jag och Susanne var till Umeå igår kväll (45 mil tur och retur) efter jobbet på fotokurs. Snön vräkte ned…. Men kul kurs var det så det var det värt… I morgon ska det snöa 27 mm……

    Liked by 1 person

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star