32 replies to “Wordless Wednesday

 1. En helt underbar bild som får mig att fundera över om killen utför “vattenyoga”, meditation eller nå’t annat skumt för att kunna flyta på det sättet. Han verkar ju nästan sova… Hur gör han??????
  20 grader är fyra grader för lite för att jag skulle vilja bada. Dessutom skulle jag inte kunna flyta ändå;-)

  Liked by 1 person

   1. Jag trodde att alla som kan simma kan flyta. Det verkar vara det första de lär sig i simskolan där sommarflickan går just nu, att lita på vattnet och ligga och flyta.

    Like

 2. Ah! I was going to be wordless for wordless Wednesday..but AHHHHHH! Floating in the ocean is one of my favorite things on the planet and that just made me feel so peaceful. Yay. Ahhhh. Thank You, Anita! Cheers!!!! 🙂

  Liked by 1 person

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star