26 replies to “Colors and Flowers…

  1. Härligt med ytterligare ett väl behövligt “färgterapiinlägg” i mörkret här hemma. Å vilken skärpa på fotomodellen:-)

  2. Underbara bilder – verkligen härligt med blomprakten du förevigat och låter oss ta del av! Så fint du fångar det lilla biet – jag gillar hur solen blänker i dess öga och att man ser skuggan – läckert!

  3. Otroligt vackra bilder Anita. Sådan vacker skärpa, ljus, färg och motiv …ja allt är perfekt. Som jag sa tidigare så är det vackert när du gör fotona runda, jag gillar idén 🙂

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star