12 replies to “Silent Sunday

  1. Vet inte om jag kan kallad den vacker, den påminner mer om en misslyckad maskeraddräkt. Den kan i alla fall inte, rå för sitt utseendet själv.
    Svante

    Liked by 1 person

  2. WOW! H*n ser ut som om h*n klätt upp sig till den pågående Nobelbanketten;-) Vilken vacker “klänning” och huvudbonad. Visade din bild för min man och han sa spontant att fågeln hade betydligt roliga kläder på sig än de flesta besökarna på Nobelfesten. Nej, han tittar inte på den, men hamnade där av misstag;-)

    Liked by 1 person

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star