23 replies to “Wordless Wednesday

  1. Man kan ju inte se sig mätt på dessa färgglada maltesiska fiskebåtar. Ytterligare färgterapi som behövdes lika mycket idag som igår.
    Mittenbilden är härlig. Fiskarna som lugnt och metodiskt får ordning på sina nät och reparerar dom. Troligen efter varje tur. Hoppas fiskarna får bra betalt av restaurangerna!!!

  2. Så vackra bilder! Jag gillar verkligen bilden på männen som sitter och lagar sina nät, båtarna i bakgrunden och hur vackert vattnet speglar sig…ett toppenfoto Anita!! 🙂

  3. Härligt färgrika bilder och fina speglingar i vattnet. Jag gillar också bilden med fiskarna som lagar sina nät. Fint djup i bilden. Intressant att se hur de jobbar. Som i Grekland använder de både händer och fötter 🙂

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star