20 replies to “Wordless Wednesday

  1. Helt underbart:-) När du “leker” blir det alltid nå’t litet extra. Du gjorde ju en liknande “spegelvändning” för ett tag sedan och den var ju också helt suverän. Vilken rolig idé:-)

  2. Läcker lek med spegling! Visst är det kul att leka med bilderna ibland 🙂 Jag gör det ofta, men är lite för feg att visa upp resultaten 🙂

  3. Skuggor även hos dig, effektfullt att skuggan har samma färg som fönsterkarmen – och rolig lek med dekorativ effekt. Snyggt!

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star