22 replies to “Silent Sunday

  1. Vilka härliga makron av dessa “enkla” blommor. Gillar att du valde alla i ungefär samma färgskala. Vilken bra idé:-)

    1. Enkla och enkla.. vet inte vad som är enkelt men enkelt var det inte att fotografera för det blåste stormvindar den dagen 😁

  2. Fina blombilder där jag känner igen de graciösa axen på den nedre bilden från tidigare inlägg. De ger en känsla av rörelse i bilden. Men jag väljer den översta till favorit, den är så ren och klar.

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star