22 replies to “Silent Sunday

  1. Fina blombilder där jag känner igen de graciösa axen på den nedre bilden från tidigare inlägg. De ger en känsla av rörelse i bilden. Men jag väljer den översta till favorit, den är så ren och klar.

    Liked by 1 person

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star