27 replies to “Nature’s art

  1. It is art indeed, Anita! I love those fine details. Grasses can be overlooked, but there are quite a few gems out there, like these, if we look for them 🙂

  2. Naturen är den bästa och skickligaste konstnären som finns. Ingen tvekan om det inte. Speciellt inte om en viss fotobloggare som heter Anita dokumenterar och bevisar mitt påstående på ett perfekt sätt:-) Kram mästerfotografen:-)

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star