Men at work…

New buildings are in full progress almost everywhere right now here in Malta. Old houses are replaced with new ones. I know, it does not show but these men work on the narrow boards high above the ground.I myself are far away so this time I had to use my zoom lens in full.
This is my third entry for Son of a Beach’s Which Way Photo Challenge.
Approved or not for this challenge, they are at least standing on boards. But, of course I have a backup:Which way?

34 replies to “Men at work…

  1. Hahah! Of course they qualify. I have no clue how the people who build tall buildings do that. You see these old photos of the guys sitting on the girders of an unfinished skyscraper eating their lunches. Makes my palms sweat thinking about it. Thanks for joining in this week. 😊

  2. Häftiga bilder på männen där uppe! Jag får nästan svindel bara av att titta på dem! Den som inga byxor har … osv. Söt bild med barnet som inte vet åt vilket håll hon ska gå. 🙂

  3. OMG!!! Det jobbet skulle jag inte vilja ha kan jag säga. Nu har killarna ju åtminstone säkerhetsselar, men den ställningen ser ju helt livsfarlig ut. Roligt även att det är ett blågult inlägg:-)
    Gillar den lilla tjejen också skarpt, men då jag är barnsligt förtjust i allt vad byggen på höjden heter så är nog dina höjdarbilder (i dubbel bemärkelse) mina favon här:-)

  4. Som ju flera har påpekat, väldigt svensk färgskala i byggbilderna. Roligt med en byggarbetarserie där man får se hur karlarna rör sig på ställningen, de håller fast sig med en hand för hu, de har ju bara några bräder att stå på, inte ett helt golv. Den nedersta där de spanar uppåt är spännande, det gäller kanske att få betongleveransen på rätt ställe. Bilden på det lilla barnet är bedårande, bar rumpa och färger som gör sig bra mot klippornas grå. Intressanta och fina bilder allihop.

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star