Places People Live

Both images above are from a suburb outside Stockholm in Sweden. I myself prefer the one with the blue sky. Although both images give an exciting impression of the difference between seasons in the northern Europe.A farmhouse in Gozo, Malta.

Maltese residential buildings.This was how it looked when I grew up outside Stockholm and this is how it still looks in many suburbs.

 Cee’s Fun Photo Challenge / Places people live in

25 replies to “Places People Live

  1. Vilken rolig idé att visa den fina villan under vinter- respektive sommartid. Å precis som du föredrar jag en blå himmel som bakgrund.
    Sedan ett tvärt kast till Malta, en toppen kulturkrock som följs av ytterligare en när du visar “hooden” där du växte upp. Otroligt bra tänkt där. Man kastas liksom lite fram och tillbaka mellan olika arkitekturer. En helt suverän och kreativ idé!

  2. Tänk vad olika folk bor och kanske även vi själva under en livstid. Även jag gillar vinterbilden mycket, den inger mig lugn, allt vilar och huset ser ut att sova. Sen blir jag nyfiken på hur folk har utnyttjat burspråken i sina hus på Malta, har du sett något exempel på det? Åter en fin bildserie.

    1. Återigen tack för dina rader. Är det de Maltesiska balkongerna som du menar används de oftast inte till något mer än möjligen för dekoration från insidan. Det är ju ett ganska så litet utrymme.

      1. De ser ju ut som burspråk eftersom de inte är öppna som balkonger vanligen är. Jag tänkte att de kanske är passande för växter till exempel.

  3. Vackra bilder på fina och spännande hus. Så olika men ändå så lika. Kul att du fotat samma hus under olika årstider. Intressant hus som jag gärna skulle se inifrån. Föredrar den från vintern även om jag inte är någon vintermänniska. Den känns så rofylld.

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star