19 replies to “As time goes by…

  1. It was very interesting to see that your photo of bottles has a pretty blue “Matua” bottle – a wine that comes from the top of the South Island in New Zealand (Liz, NZ). How surprising!

  2. Här får jag nästan känslan av att du måste ha tänkt på mig;-) Skojar bara:-) Nu älskar jag ju rost och slitna samt gamla saker och ting som säkert kunde berätta mycket om sina “liv”, så du förstår säkert att jag dreglar. Även om jag ogillar slängda konservburkar med mera i naturen, så gör dom sig ju fantastiskt bra på foto flera decennier senare. Det visar du ju här. Dregel, dregel för min del alltså. Å då du avslutar med en borttappad flip-flop i orange är ju ännu mera säker på att du ägde mig åtminstone en liten tanke;-)

  3. Vilken härlig dokumentation av tidens gång du skapat. I den här kontexten så kan jag tycka att t o m rost är charmigt.

    1. Tack Steve. Rost i naturen är iallafall “bättre” än plast då det långsamt bryts ner. Många gillar rost på bild och visst, en viss charm kan jag också se.

  4. Så är det nog, med tiden får man avstånd till sånt som hänt och det får mindre betydelse i det stora hela. “Vad gör det om hundra år?” säger norrlänningarna. Jag är svag för turkosa nyanser och fastnar extra för bilden på haspen där färgen är bortnött och den turkosa färgen anas. Och det rostiga gångjärnet förstås, supersnyggt. Badtofflan som ett utropstecken i den ljusa sanden drar också blicken till sig.

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star