10 replies to “Silent Sunday

  1. Skrattar gott åt Svantes kommentar:-) Jag ska inte ens göra ett försök att komma ner i den ställningen;-)
    Andra bilden är väldigt sensuell på nåt sätt, mycket vackert!

  2. En stilla meditation mitt i vardagen. Det kunde varit jag, som yngre låg jag ofta på golvet i diverse positioner, yoga har jag förstått att vissa av dem kallas nu, men det var jag omedveten om. Jag behövde den kroppsliga koncentrationen, mitt sätt att slappna av. Och monbretian, en blomma som jag upptäckte häromåret i grannens trädgård på landet och föll handlöst för, så vacker i alla stadier. Också en sorts meditation att betrakta det sköna. Tack för påminnelsen och vackra bilder!

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star