10 replies to “Silent Sunday

  1. Skrattar gott åt Svantes kommentar:-) Jag ska inte ens göra ett försök att komma ner i den ställningen;-)
    Andra bilden är väldigt sensuell på nåt sätt, mycket vackert!

    Liked by 1 person

  2. En stilla meditation mitt i vardagen. Det kunde varit jag, som yngre låg jag ofta på golvet i diverse positioner, yoga har jag förstått att vissa av dem kallas nu, men det var jag omedveten om. Jag behövde den kroppsliga koncentrationen, mitt sätt att slappna av. Och monbretian, en blomma som jag upptäckte häromåret i grannens trädgård på landet och föll handlöst för, så vacker i alla stadier. Också en sorts meditation att betrakta det sköna. Tack för påminnelsen och vackra bilder!

    Liked by 1 person

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star