11 replies to “Composition

  1. Skrattar gott åt första bilden. Trodde först att det där var en sådan plastuggla som många sätter upp på tak och balkongräcken för att avskräcka andra fåglar att göra sina behov där. Väldigt vanligt i Spanien. Men sedan såg jag ju att det var en annan inte ett dugg skräckinjagande fågel.

    Andra bilden är verkligen en “composition”:-) Å tredje bilden är tuff och förmedlar styrka i mina ögon.

  2. De pekar åt olika håll, näbben, pipen och bulten. Gillar den tomma ytan i första bilden, speglingen i bordet och bojarna i bakgrunden i den andra.Och så texturen och nyanserna i den tredje. Det blå ständigt närvarande.

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star