11 replies to “Composition

  1. Skrattar gott åt första bilden. Trodde först att det där var en sådan plastuggla som många sätter upp på tak och balkongräcken för att avskräcka andra fåglar att göra sina behov där. Väldigt vanligt i Spanien. Men sedan såg jag ju att det var en annan inte ett dugg skräckinjagande fågel.

    Andra bilden är verkligen en “composition”:-) Å tredje bilden är tuff och förmedlar styrka i mina ögon.

    Liked by 1 person

  2. De pekar åt olika håll, näbben, pipen och bulten. Gillar den tomma ytan i första bilden, speglingen i bordet och bojarna i bakgrunden i den andra.Och så texturen och nyanserna i den tredje. Det blå ständigt närvarande.

    Liked by 1 person

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star