32 replies to “Emotions from the sky…

  1. Det är en himla tur att du visar upp helt makalös fotokonst här:-) För när jag bara såg rubriken trodde jag att du skulle visa upp en gråtande (regn-)himmel. Å det gjorde du tack och lov inte. Bilderna är helt enkelt drömfoton, så är det bara.

    Liked by 2 people

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star