32 replies to “Emotions from the sky…

  1. Det är en himla tur att du visar upp helt makalös fotokonst här:-) För när jag bara såg rubriken trodde jag att du skulle visa upp en gråtande (regn-)himmel. Å det gjorde du tack och lov inte. Bilderna är helt enkelt drömfoton, så är det bara.

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star