Roses

“My life is part humor, part roses, part thorns.”
– Bret Michaels –A rose dreams of enjoying the company of bees, but none appears. The sun asks: Aren’t you tired of waiting? Yes, answers the rose, ‘but if I close my petals, I will wither and die.
– Paulo Coelho –

Susan’s Flowers on Fridays # 7. 
Cee’s Photo Challenge

15 replies to “Roses

  1. Välkommen tillbaka till Blogglandia, och som vanligt lägger du upp bilder som får mig att häpna. Och idag ska jag också ge dig en eloge för citaten du letat om. Du är mästare även på det. Vet inte hur du bär dig åt, men – WOW.

    PS. Har alltid sagt att “Borta bra men hemma bäst” är överreklamerat, och i ditt fall förstår jag det verkligen… DS.

    1. Tack snälla Beate. Du har så rätt, “…hemma bäst” stämmer inte alls för mig just nu. Tänker inte gå in på detaljer men det verkar som vi hamnat i en “never ending story” där jag inte längre varken vill eller orkar vara med. Kram!

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star