Time to Harvest

There are plenty of olive trees in Ta Qali Park and I’ve seen how they’ve grown since last spring.Now they are ripe and ready to pick.This morning my dear husband came home with a whole bag of olives, at least several kilos.

Soon he realized that the best thing is to remove the pits before they are soaked and went to buy a olive pitter. He spent quite a long time with each olive but within a month they will be ready to eat. Lucky me…

12 replies to “Time to Harvest

  1. Jag gillar oliver och min son älskade dem när han var lilliten, typ från två års ålder. Min mamma däremot åt sin första oliv när hon var vuxen och inbjuden till en fin tillställning. Hon sa alltid att vi skulle smaka när vi var ensamma så vi slapp skämma ut oss ute bland folk när vi spottade ut…

    Liked by 1 person

  2. Egenplockade oliver -WOW vilken lyx! Ja och vilka makron! Men för att vara ärlig så föredrar jag oliver med kärna. De urkärnade är lite mera “soggy” enligt mig. Har läst lite om hur man “lägger in” oliver, och det verkar vara en vetenskap för sig. Vilken tur du har med en make som är så matintresserad:-)

    Liked by 1 person

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star