Stones

Thousands of small, small stones, shaped by the waves of the sea.Salobreña beach, Spain September 2019.

I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples”
Mother Theresa –

Tuesday Photo Challenge – Stone

11 replies to “Stones

  1. Härliga bilder på stenar som jag gillar mycket. Min man och jag samlade på dessa slipade stenar och har gått timlånga promenader för att hitta ännu finare 🙂

  2. Helt underbara bilder i olika vinklar. Snyggt! Å i andra bilden ser jag till och med ett ljusbrunt hjärta i mitt längst upp. Såg du det? Du kanske till och med tog det med dig hem? Det hade jag gjort.

  3. Hon har så rätt, Moder Theresa. Ibland behöver vi kasta stenar, men oftast avhålla oss från det. Så vackra bilder av havsspolade stenar i milda toner.

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star