28 replies to “Black & White Wednesday

  1. Förstår att du inte kunde motstå att lämna kvar den orange näbben och den lilla remsan med blå vatten. De är ju det som gör bilden. Första fotot påminner om en skärmbild som Windows hade uppe för några dagar sedan.

    Like

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star