28 replies to “Black & White Wednesday

  1. Förstår att du inte kunde motstå att lämna kvar den orange näbben och den lilla remsan med blå vatten. De är ju det som gör bilden. Första fotot påminner om en skärmbild som Windows hade uppe för några dagar sedan.

  2. Finfina bilder! Ser ut som Ägretthäger… Jag fotade dom på Jamaica och jag fick känslan av att dom är som Prima Ballerinor när dom rör sig. Så graciösa och vackra.

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star