Trees on Tuesdays

Same tree taken from different angle and different seasons. The one in the middle was taken in the beginning of February this year. The others are from last weekend.
Għajn Tuffieħa Bay, Malta.

Susan’s Photo Challenge Trees on Tuesdays.

Yes, the picture in the middle has been shown here before.
Didn’t have much imagination today.

9 replies to “Trees on Tuesdays

  1. Gillar mittenbilden bäst med det böljande gröna gräset. Ja, det trädet gör sitt bästa att stå emot starka vindar verkar det som. Det har anpassat sig och “gillar läget”. Naturen är fantastisk!

  2. Vacker serie på vindpinat träd. Mellanbilden är mest dramatisk trots att trädet till synes är rakt där. men gräsets vågrörelser bidrar till dramatiken.

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star