7 replies to “No More No Less

  1. Här var du sådär fyndig à la Anita igen. Fick scrolla upp och ned ett tag för att förstå att bilden var spegelvänd och att himlen i första bilden var grå. Men som sagt, det tog mig ett tag att haja! Bra att du sätter dina läsares hjärnor i arbete;-)

    1. Fuskade lite för det är inte himlen som är grå, det är havet man ser med en stor sten framför. Ibland har jag lite svårt att hitta på vad jag ska blogga om men tror jag skippar dagbokstanken. Blir nog mest enstaka bilder framöver, mest ordlöst. Bestämde mig för det efter att nästan en hel dag suttit och knåpat på ett svartvitt inlägg och när dagen var slut insåg jag att det inte var något att ha. Bortkastad tid eller nyttig lärdom 😉

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star