21 replies to “Today’s Close-Up

  1. Kan det vara en amaryllis?! Tittade på första bilden och med min fantasi tänkte jag att biet ville ta till flykten från “elden och hettan” så fort som möjligt. Men tji fick jag;-) Skrattade gott åt blhphotoblog’s kommentar, för jag “insåg” vad h*n tänkte när h*n såg andra bilden.
    Båda fotona är helt fantastiska:-)

    Liked by 1 person

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star