11 replies to “The Chair…

  1. Den stolen är då en riktigt villig fotomodell måste jag säga. Vet inte om citatet stämmer in på dina färgbilder, för det måste ha tagit ett tag att “bearbeta” färgbilderna. Att spegelvända dom är ju enkelt, men att sätta ditt den blåa färgen alternativt ta bort den som i första bilden här måste ha tagit ett tag.
    Ett fantastiskt redigeringsjobb:-)

    Liked by 1 person

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star