11 replies to “The Chair…

  1. Den stolen är då en riktigt villig fotomodell måste jag säga. Vet inte om citatet stämmer in på dina färgbilder, för det måste ha tagit ett tag att “bearbeta” färgbilderna. Att spegelvända dom är ju enkelt, men att sätta ditt den blåa färgen alternativt ta bort den som i första bilden här måste ha tagit ett tag.
    Ett fantastiskt redigeringsjobb:-)

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star