11 thoughts on “No more No less

  1. Bra att Anki har “artbestämt” blomman;-) “Fika” har vi ju “exporterat” till bland annat England, där ordet nu är nästan vedertaget. Tycker att “lagom” borde vara nästa ord på tur;-)
    En otroligt läcker bild:-)

    Liked by 1 person

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s