11 replies to “Flower of The Day

  1. Importerade några prickly pears från Teneriffa efter en semester där. Kaktusarna levde fem år, de blommade till och med men fick inga frukter. Sedan glömde jag dom på balkongen en kväll. Det var den första frostnatten och alla dog. Kaktusar är så vackra och kräver inget underhåll alls, förutom att man inte ska glömma dom när det blir frost…

    1. Thank you for your lovely comment Amy and sorry for late response. Time sometimes goes by too fast.
      Wish you a great weekend from sunny Malta! 🌞

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star