11 replies to “Flower of The Day

  1. Importerade några prickly pears från Teneriffa efter en semester där. Kaktusarna levde fem år, de blommade till och med men fick inga frukter. Sedan glömde jag dom på balkongen en kväll. Det var den första frostnatten och alla dog. Kaktusar är så vackra och kräver inget underhåll alls, förutom att man inte ska glömma dom när det blir frost…

    Like

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star