Hide and Seek with a Bumblebee

Don’t ask me why but I really love bumblebees and there are many to be found now among the flowers.

But they are not always so easy to capture as they usually hide half of themselves deep into a flower.Thanks for not hiding. Sometimes you’re lucky!

34 replies to “Hide and Seek with a Bumblebee

  1. Underbara bilder:-) Jag älskar också humlor, och jag har ett minst fyra stycken redan. Riktigt välnärda är dom i år. Nästan synd att jag kan inte bjuda dom på så fina blommor på balkongen som Malta erbjuder;-)

    Liked by 2 people

  2. Helt underbara bilder, Anita! Vilket tålamod du har! Vem älskar inte, dessa fantastiska varelser? Jag försöker också fota dem, men lyckas sällan. Såå roligt att få ta del av dina bilder!
    Ha en fin start på denna nya vecka!

    Liked by 1 person

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star