36 replies to “Today’s Flowers & Quote

  1. Så många olika vackra blommor, och ändå har dom nästan samma färg. Riktigt läckert!

    PS. Tack för svaret om Fanny. Hoppas för din skull att det inte blir åtta valpar, för då tycker jag synd om dig. Du har så rätt, de ska ju ha namn också. Bäst att skaffa tags på halsband, där du kan skriva ned namnen så att du kan hålla isär valparna. Hoppas på tre söta ungar. Det ska bli så kul att se bilder. Du kan ju alltid utlysa en namntävling på bloggen;-) DS.

    Liked by 1 person

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star