36 replies to “Today’s Flowers & Quote

    1. Thank you Rita!! I don’t know which one is the last because the order in the collage is random. Let me guess… the one with water drops or the orchid 😀

  1. Så många olika vackra blommor, och ändå har dom nästan samma färg. Riktigt läckert!

    PS. Tack för svaret om Fanny. Hoppas för din skull att det inte blir åtta valpar, för då tycker jag synd om dig. Du har så rätt, de ska ju ha namn också. Bäst att skaffa tags på halsband, där du kan skriva ned namnen så att du kan hålla isär valparna. Hoppas på tre söta ungar. Det ska bli så kul att se bilder. Du kan ju alltid utlysa en namntävling på bloggen;-) DS.

  2. Ljuvliga bilder på vackra blommor. Extra kul eftersom just den färgen valde jag att ha i mina utekrukor den här sommaren. Och många av dom blommar fortfarande lika vackert!!

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star