19 replies to “Simplicity – Reality

  1. Tack Anki❣️
   Nu har vi flyttat valplådan från sovrummet till ett eget rum där de kan välja att gå ut och röra sig fritt. De har öppnat sina ögon och börjat äta annat än “bara” mjölken från Fanny. Det är mycket som sker nu i deras utveckling och det känns lite som att ha ett heltidsjobb med nattjour 😅 ..men roligt är det. Önskar dig en fin fortsatt vecka!

   Liked by 1 person

  1. Thank you so much for your comment Mr Ohh.. and sorry for late response.
   Have not felt so good the last few days, terrible headache but a little better now, it helps to laugh 😀

   Liked by 1 person

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star