Basenji

🤍 Today, my beloved Fanny turns four years old.🤍

Pre-Moving Checklist:
Today I have gone through all the papers, forms, insurance, declarations etc…
I need to decide what to store in the container and what to take in our suitcases when we fly…

Twelve days left…

17 replies to “Basenji

  1. Stort GRATTIS till dig fina Fanny! Å vilket äventyr som väntar på dig, Felicia, matte och husse om 12 dagar:-)

    PS. Det där med papper/formulär/dokument är INTE min starka sida. Hoppas du är bättre på det. Tur är väl att både Malta och Cypern är med i EU. Ja, Sverige också;-)

    Like

    1. Tiden går verkligen fort och om två månader har Felicia hunnit bli ett år. Flygresan gick bra, de var i samma bur i bagageutrymmet och sen bodde vi första natten på ett närliggande hotell.

      Liked by 1 person

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star