Basenji

🤍 Today, my beloved Fanny turns four years old.🤍

Pre-Moving Checklist:
Today I have gone through all the papers, forms, insurance, declarations etc…
I need to decide what to store in the container and what to take in our suitcases when we fly…

Twelve days left…

17 replies to “Basenji

  1. Stort GRATTIS till dig fina Fanny! Å vilket äventyr som väntar på dig, Felicia, matte och husse om 12 dagar:-)

    PS. Det där med papper/formulär/dokument är INTE min starka sida. Hoppas du är bättre på det. Tur är väl att både Malta och Cypern är med i EU. Ja, Sverige också;-)

  2. Grattis i efterskott till finaste Fanny!
    Spännande resa och flytt ni har framför er! Lite skillnad mot vår 3-milsflytt till grannkommunen 🙂

    1. Tiden går verkligen fort och om två månader har Felicia hunnit bli ett år. Flygresan gick bra, de var i samma bur i bagageutrymmet och sen bodde vi första natten på ett närliggande hotell.

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star