Lifeguard

This little one fought for his life in the pool the other day, without being able to get out of there…

…while I myself was busy taking pictures of some leaves.

I’m not that fond of hornets but of course, I saved it from the water. There are too many of them around right now and I don’t want the dogs to get too close to them. But on the other hand, better to save than to let die, all life has its value, in one way or another, and it feels good.

“Life is hard for insects. And don’t think mice are having any fun either.”
– Woody Allen

12 replies to “Lifeguard

  1. Drömbilder igen:-) Måste säga att de cypriotiska bålgetingarna är betydlige mera färgglada än de svenska. Vilken skönhet! Å vilka fantastiska bilder på insekten:-)
    Woody Alans citat är klockren – hahaha:-)

  2. Woody Allen har rätt och du gjorde också rätt. Förra året vid den här tiden matade jag en halvdöd geting med råhonung. Satte den helt enkelt på en klick honung på balkongen. Där satt den länge och sög i sig näringen. Efter 1 timme hade den återhämtat sig och flög sin väg.
    Tog också bilder och visade dem på MeWe. Helt fantastiska makrobilder! Ha en fortsatt trevlig helg!

  3. Effektfull och vacker bild där den flyter i vattnet, det blir en så fin färgkontrast. Min gräns går där, getingar i mängd gör bara skada, de fångas in i fällor hos oss. I sommar anföll bålgetingar helt oprovocerat vinterflickan och hon blev stungen i pannan och i huvudet, hu, väldigt smärtsamt. Men din bildserie med det blåa vattnet och bassängkanten är toppen.

  4. Suveränt fångade bilder, wow! Jag har stor respekt för getingar då jag är allergisk mot dem. Se på bild går an!
    Hoppas du har det fint, varm kram <3

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star