9 replies to “Lantana Flower

  1. Vilken skönhet! En tvåfärgad blomma som jag aldrig sett. Den liknar en porslinsblomma, men inte riktigt.

  2. Eldkronan har jag sett hos dig tidigare, tror jag. Gillar särskilt den andra bilden där bladen och knopparna syns, så tydliga bladnerver. Vackra bilder.

    1. Den här växten hade vi även på Malta på vår uteplats så du har säkerligen sett den här tidigare. Tack för din kommentar!

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star