11 replies to “Busy Bee

    1. Haha… ja, det är några kvar att packa upp men bastun blev bra, nu håller han på att bygga en fiskdamm!!!!!!! 😂

  1. Visst kan man älskar rosor som i ditt föregående inlägg. Men för att vara ärlig så här den här kombon med en “hornet” och en “????” minst lika spännande. Så bra fotat:-)

  2. Mitt i maten vill man inte bli störd. En getinghane som inte sticks, det får honorna göra. Jättefina macrobilder!

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star