The year’s first…

Yesterday I saw the first Poppy of the year! I love Poppies, it’s my favourite among wildflowers. I only saw one, a lonely one. But soon there will be more, for sure, already this morning I saw several of them…

Cee’s Photo Challenge Flower of The Day

“Always have an attitude of gratitude.
– Sterling K. Brown

15 replies to “The year’s first…

  1. Älskar vallmon. De är betydligt vanligare på kontinenten. Inte ofta man ser dom här, och definitivt inte så här tidigt på året. Så tusen tack:-)

  2. Den är fin vallmon och vackert fotograferad här. För några år sedan tog jag några bilder på en större grupp av vallmo på Samos. Men det var i slutet av maj månad. Blommar de så länge eller blommar de i omgångar? Vet du?

  3. Underbara bilder på en underbar blomma! Vallmofält har jag sett på Gotland och i Skåne, hemma har jag bara enstaka. Kanske har ni snart vår hos er.

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star